חזון ביה"ס

בית ספר נופים שואף לטפח אישיותו של תלמיד, כאדם מאושר ובשל לחייו בעתיד כאדם חושב, רגיש, סקרן, סובלני, אחראי, נאמן לארצו ולערכי עמו, נתרום ותורם לסביבתו.
על מנת להשיג יעדים אלה פועל בית הספר במספר מישורים ומציב תכניות מגוונות להתמודדות.
בבית הספר הוצבו יעדי איכות שמטרתם להבטיח שתהליכי הלימוד והחינוך יהיו באיכות גבוהה.
בית ספר נופים עובד על פי תהליכים המוגדרים בתכנית הסטנדרטים שהציב משרד החינוך.
הנהלת בית הספר תתמוך בתהליכי שיפור מתמיד של איכות בבית הספר.

הגדרות כלליות כניסה למערכת