אמנת ביה"ס

אמנת ביה"ס נכתבה יד ביד ע"י צוות מורות ביה"ס, הורים ותלמידים.
האמנה נועדה לאפשר חיים תקינים ולימודים סדירים בקהילת ביה"ס.
האמנה מחייבת מורים, תלמידים והורים כאחד.

הגדרות כלליות כניסה למערכת