זה היה מזמן אבל נשאר רלוונטי....

הגדרות כלליות כניסה למערכת