סרט תדמית – נופים 2011

זה היה מזמן אבל נשאר רלוונטי….